Żywnościowy SOS 2 – Formularz zgłoszeniowy

Program Pomocy „Żywnościowy SOS 2” jest odpowiedzią na pogarszającą się sytuację najbardziej wrażliwych grup społecznych - osób dotkniętych ubóstwem, chorobą, niepełnosprawnością, w kryzysie bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów.

Jest on skierowany do organizacji pomocowych zajmujących się wspieraniem w/w grup i prowadzących działalność w formie:

  1. schronisk dla bezdomnych i innych placówek o podobnym charakterze zapewniających wyżywienie,
  2. jadłodajni,
  3. organizacji świadczących regularną pomoc żywnościową w formie paczek żywnościowych.

Warunki realizacji Programu oraz kryteria naboru określa Regulamin Programu Żywnościowy SOS 2.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z nim. Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem wsparcia w ramach Programu i spełniają kryteria naboru, prosimy o wypełnienie formularza.

Wypełnienie formularza nie oznacza zakwalifikowania do Programu, ale jest niezbędne do rozpatrzenia formularza przez Fundację Biedronki.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem wsparcia w ramach Programu, prosimy o wypełnienie formularza.

Formularz jest nieaktywny. Nabór do programu zakończył się 15.09.2023 r.